SPK Onayı- Kamuoyuna Duyuru

Varyap’ın 03 Aralık 2013 tarihli talebine istinaden Sermaye Piyasası Kurulu tarafından firmamıza 200.000.000 TL nominal tutara kadar, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara sunulacak borçlanma araçları ihraç edilmesine onay verilmiştir. İşbu ilan SPK tarafından 28 Ocak 2014 tarihinde verilen ihraç belgesinin kamuoyuna duyurulması amacıyla web sitemize konulmuş olup, ihraç tarihine ilişkin duyuru niteliği taşımamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.