Mali Raporlar

SPK Onayı- Kamuoyuna Duyuru

Varyap’ın 03 Aralık 2013 tarihli talebine istinaden Sermaye Piyasası Kurulu tarafından firmamıza 200.000.000 TL nominal tutara kadar, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara sunulacak borçlanma araçları ihraç edilmesine onay verilmiştir. İşbu ilan SPK tarafından 28 Ocak 2014 tar ... Devamı..

JCR-ER VARYAP’IN “YATIRIM YAPILABİLİR” NOTUNU YENİLEDİ

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu JCR Eurasia Rating tarafından ilk kez 2012 yılında “yatırım yapılabilir” notu alan Varyap, 2016 yılında da yeniden değerlendirme sürecine girerek notunu teyit etti. JCR, Varyap’ın Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ‘BBB-(Trk)’ görünümünü ise ‘Stabil’ (yatırım yapı ... Devamı..

JCR-ER RAPORU

Kurumsallaşmada ve şeffaflıkta sektöründe bir adım daha öne geçen VARYAP, uluslararası derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating tarafından yapılan değerlendirme sürecini başarı ile tamamladı ve olumlu kredi notu almaya değer görüldü. VARYAP’ı yatırım yapılabilir seviyede değerlendiren JCR; Uzun V ... Devamı..